Vendes i devolucions

L’Escola mÓn màgic, a través de la Associació Cultural mÓn màgic mitjançant aquest lloc web https://escolamonmagic.com i https://escoladanimaciojuvenil.com, presenta les seues polítiques d’ús dels seus serveis, que han de ser llegides i observades per tots i cadascun dels clients i visitants, per a informació sobre les polítiques de vendes i cancel·lació.

LLIJA ATENTAMENT AQUESTES POLITIQUES D’ÚS ABANS D’USAR AQUEST SERVEI.

En usar el lloc d’Escola mÓn màgic, vosté accepta aquestes polítiques d’ús. Escola mÓn màgic es reserva el dret, a la seua discreció, de canviar, modificar, afegir o suprimir parts dels presents termes en qualsevol moment. El visitant ha de revisar periòdicament si aquests termes han canviat. L’ús continu del lloc web després de la incorporació de canvis als presents termes implicarà l’acceptació d’aquests canvis.

En el cas que no acceptara els termes ací descrits, pot Vosté Remetre’ns qualsevol comentari per e-mail a info@escolamonmagic.com, i en qualsevol cas, deixar d’utilitzar la web https://escolamonmagic.com i https://escoladanimaciojuvenil.com

Política de vendes

 • L’usuari haurà de realitzar la inscripció en el curs interessat a través de la pàgina web emplenant el formulari a aquest efecte en la corresponent pàgina d’inscripció. E lusuari haurà de realitzar el pagament i enviar via email a info@escolamonmagic.com el comprovant del mateix si l’ha realitzat per transferència o bé comunicar el pagament per PAYPAL o TPV Virtual
 • L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no haja realitzat la inscripció i el pagament d’aquesta. Una vegada realitzat això quedarà confirmada la seua inscripció. Totes les inscripcions que no hagen sigut abonades en un termini de 5 dies a la realització de la mateixa seran anul·lades i perdran la seua reserva de plaça. Si arribat el dia d’inici del curs l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça i per tant el seu dret a assistència en el curs reservat.
 • Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual usant targetes dèbit/crèdit, PAYPAL, o bé mitjançant ingrés/transferència bancària en la/s compta/s indicades per a tal efecte.

Política de devolució

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els següents termes i condicions:

 • Les cancel·lacions han d’informar-se per escrit, enviant un email a info@escolamonmagic.com
 • No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest email han de constar totes les dades de la inscripció, incloent: Nom del curs, nom i cognoms de l’alumne, data inscripció i dades de contacte.

Les taxes de devolució són les següents:

 • Per a les cancel·lacions rebudes dins dels 14 dies següents, a comptar des de la compra del curs, se li reintegrarà l’import total abonat, en el termini de 14 dies, des de la seua comunicació de desistiment.
 • Per a les cancel·lacions rebudes 15 dies naturals previs al començament del curs es reembossarà el 50% de l’import abonat en el moment de la cancel·lació.
 • Cancel·lacions amb menys de 15 dies naturals d’anticipació no donarà dret a cap devolució.
 • Les devolucions es realitzaran dins dels 15 dies naturals posteriors a la sol·licitud de cancel·lació, per transferència electrònica a nom de qui la va realitzar.
 • En cas de cancel·lació del curs per part de l’alumne, una vegada iniciat el mateix, no es reembossarà cap quantitat, en concepte de cancel·lació llevat que s’al·legue per l’alumne causa major.

Política de substitució:

 • Si la persona inscrita no pot participar en el curs, es podrà substituir per una altra persona. En qualsevol cas, la persona que vaja a assistir en substitució de la inicialment inscrita haurà d’emplenar també la seua inscripció, complir amb els requisits d’admissió del programa i sol·licitar el canvi a info@escolamonmagic.com

Política de cancel·lació per Escuela mÓn màgic:

 • Escola mÓn màgic es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment/curse si no hi ha suficients persones inscrites. En aquests casos, seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense possibilitat expressa de cap altre tipus de compensació.