Ludoteques: equipament per a la dinamització d’activitats d’oci educatiu

Una Ludoteca és un equipament organitzat cultural i socioeducatiu, destinat al desenvolupament integral dels xiquets/es, on el seu centre d’interès és el joc, pel qual disposa d’un fons lúdic significatiu i de qualitat, amb una col·lecció de jocs i joguines divers i seleccionat i la seua metodologia es basa en proporcionar entorns que faciliten i enriqueixen el joc lliure i espontani, però també la participació en equip i per a això, s’ha de comptar amb personal qualificat.

Amb aquest curs es pretén formar al monitor/a de ludoteques en la metodologia del joc, mostrant una selecció intencionada de jocs per treballar valors educatius.

N

Objectius

  • Conèixer la importància del joc en el desenvolupament de l’infant
  • Contextualitzar les ludoteques en el marc educatiu i social.
  • Definir el perfil i funcions del monitor/a de ludoteques.