Gestió d’associaciones

Aquesta formació permetrà conèixer els punts principals de la gestió associativa en els àmbits jurídic, fiscal i econòmic. Pot ser un suport per la millora de resultats de les associacions, coneixerem elements de l’entorn que afecten la gestió; els actors presents i les relacions d’intercanvi.

N

Objectius

  • Aprendre com millorar la gestió d’una associació, aprofundint en el coneixement dels àmbits jurídic, fiscal i comptable.
  • Conèixer els drets i les obligacions que tenen les associacions.