Elmenjador escolar: un espai educatiu

Entenem el menjador escolar com un espai idoni per treballar actituds i hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació, la convivència…
Per això, la persona monitora de menjador escolar deu ser un professional que dóna suport a les funcions educatives d’una escola dins l’espai del menjador (considerant el moment del dinar com desprès).
La nostra proposta de curs combina les habilitats i capacitats que ha de tenir un/a bon/a monitor/a de menjador que han de variar en funció de l’edat dels alumnes, i la programació d’activitats amb aprenentatge creatiu i lúdic de tallers, festes tradicionals, esports, jocs…

N

Objectius

  • Conèixer les funcions de la persona monitora dins del menjador escolar.
  • Adquirir coneixements sobre aspectes psicopedagògics, d’organització d’activitats específics pel temps de menjador, així com, sobre higiene i alimentació.