Recursos per a l’educació en el temps lliure: L’Educació ambiental

L’educació ambiental “és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats prenen consciència del seu medi i aprenen els coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i la determinació que els capaciten per actuar, individualment i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs” (Moscu, 1978).

Aquest curs vol prendre consciència dels problemes mediambientals actuals i sobretot, en l’àmbit local, vol formar en la preparació i realització d’activitats d’educació ambiental, de programacions i materials, així com, en la prevenció de riscos en activitats i les responsabilitats a l’hora de conduir un grup en el medi natural.

N

Objectius

  • Mostrar una visió global de l’educació ambiental.
  • Conèixer eines pedagògiques necessàries per transmetre els valors ambientals.
  • Adquirir formació sobre la responsabilitat civil i penal de les activitats en el medi natural.
  • Ensenyar a planificar i desenvolupar programes d’educació ambiental.