Col·lectius amb Diversitat Funcional: tècniques i recursos des de l’animació juvenil

En qualsevol mena d’intervenció és necessari saber com intervindre i per què. Però és essencial contestar a una pregunta prèvia: amb qui. En el cas de les persones amb diversitat funcional és fonamental el coneixement d’uns paràmetres previs que servisquen de referent per a la planificació d’actuacions adequades, realistes i significatives per al col·lectiu destinatari. Aquest curs, dirigit a joves que desitgen desenvolupar una labor voluntària o professional en aquest àmbit,pretén, d’una banda, provocar la reflexió crítica sobre les pròpies capacitats i formació per a dur a terme una labor responsable i de qualitat, i, per una altra, dotar de coneixements bàsics i recursos específics a aquelles persones que vulguen dedicar-se a la intervenció amb aquests col·lectius.

N

Objectius

  • Conéixer les característiques psicosocials i diferents etapes evolutives dels diferents grups d’edat, així com les alteracions que poden produir-se en el procés normal del desenvolupament i el creixement que puguen tindre com a conseqüència la necessitat d’una intervenció d’inclusió. Analitzar els possibles contextos i col·lectius amb els quals pot donar-se l’actuació. Aprendre a dissenyar activitats adequades, amb objectius concrets i realistes, que obeïsquen a les necessitats, habilitats i capacitats de cada tipus de col·lectiu.