CURSOS

Oferta!

Monitor/a d’Extraescolars

Additional information

Localitat

Online

CURS EN LÍNIA

DATES: Des del 16 fins al 30 d’octubre de 2023

HORES EN LÍNIA: 30 hores

Horaris flexibles i adaptats a les necessitats de l’alumnat

50,00

In stock

Més informació

El monitor d’extraescolars ha de tindre uns coneixements bàsics i específics sobre didàctica, didàctica específica, recursos didàctics i adaptacions didàctiques. A més, aptituds i actituds com a professional de l’educació segons les seues funcions docents en les institucions educatives.
La persona que monitora les activitats extraescolars en els centres educatius, ha de ser un professional polivalent atenent les necessitats, interessos i curiositats de tot l’alumnat i adaptant-se a les característiques particulars de cada alumne o alumna.

OBJECTIUS

  • Aprofundir sobre coneixement psicopedagògic i educativa (d’infantil, primària i secundària)
  • Conéixer la didàctica general i didàctiques específiques (d’anglés, de música, de ciències i d’art plàstica).
  • Treballar amb recursos didàctics i d’aprenentatge de llengües, educació musical, ciències i arts plàstiques.
  • Programar Unitats Didàctiques (activitats d’aprenentatge) i seqüències didàctiques.
  • Adaptar les activitats adequades i tindre en consideració la diversitat funcional (NEE i NEAE).

METODOLOGIA

La metodologia que se seguirà al curs serà mitjançant la participació de l’alumnat on a través dels diferents mòduls, s’anirà treballant diversos conceptes teòrics i pràctics. D’aquesta manera, cada mòdul estarà disponible més o menys cada 2 o 3 dies aproximadament.

Es tracta d’una formació virtual en línia, així l’alumnat té uns terminis determinats per a lliurar les tasques que es planifiquen per a treballar els continguts dels diferents mòduls que configuren el curs. Si un alumne no supera un 80% de tasques entregades (aprovades i lliurades en la data establerta), no podrà ser apte en el curs. En aquesta mena de formació es valora la participació, la implicació i creativitat de l’alumnat a l’hora de participar o treballar les activitats proposades.

Comparteix-ho en xarxes!