CURSOS

Oferta!

Monitor/a d’Educació Especial – NEE – Ed.2

Additional information

Localitat

Online

CURS EN LÍNIA

DATES: Des del 20 novembre fins al 4 de desembre de 2023

HORES EN LÍNIA: 30 hores

Horaris flexibles i adaptats a les necessitats de l’alumnat. Diploma al finalitzar la formació.

50,00

Esgotat

Més informació

En qualsevol mena d’intervenció és necessari saber com intervindre i per què. Però és essencial contestar a una pregunta prèvia: amb qui. En el cas de les persones amb diversitat funcional és fonamental el coneixement d’uns paràmetres previs que servisquen de referent per a la planificació d’actuacions adequades, realistes i significatives per al col·lectiu destinatari. Aquest curs, dirigit a joves que desitgen desenvolupar una labor voluntària o professional en aquest àmbit, pretén, d’una banda, provocar la reflexió crítica sobre les mateixes capacitats i formació per a dur a terme una labor responsable i de qualitat, i, per una altra, dotar de coneixements bàsics i recursos específics a aquelles persones que vulguen dedicar-se a la intervenció amb aquests col·lectius.

OBJECTIUS

  • Conéixer les característiques psicosocials i diferents etapes evolutives dels diferents grups d’edat, així com les alteracions que poden produir-se en el procés normal del desenvolupament i el creixement que puguen tindre com a conseqüència la necessitat d’una intervenció d’inclusió.
  • Analitzar els possibles contextos i col·lectius amb els quals pot donar-se l’actuació.
  • Aprendre a dissenyar activitats adequades, amb objectius concrets i realistes, que obeïsquen a les necessitats, habilitats i capacitats de cada tipus de col·lectiu.

METODOLOGIA

La metodologia que se seguirà al curs serà mitjançant la participació de l’alumnat on a través dels diferents mòduls, s’anirà treballant diversos conceptes teòrics i pràctics. D’aquesta manera, cada mòdul estarà disponible més o menys cada 2 o 3 dies aproximadament.

Es tracta d’una formació virtual en línia, així l’alumnat té uns terminis determinats per a lliurar les tasques que es planifiquen per a treballar els continguts dels diferents mòduls que configuren el curs. Si un alumne no supera un 80% de tasques entregades (aprovades i lliurades en la data establerta), no podrà ser apte en el curs. En aquesta mena de formació es valora la participació, la implicació i creativitat de l’alumnat a l’hora de participar o treballar les activitats proposades.

Comparteix-ho en xarxes!