Política de privacitat

 1. Política de Privacitat i Seguretat

La següent informació sobre la nostra Política de Privacitat reflecteix el compromís de ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC per mantindre i garantir relacions comercials segures mitjançant la protecció de les dades personals, garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris dels nostres serveis. En aquest document expliquem com utilitzem les dades personals de les persones que es posen en contacte amb nosaltres.

 1. Definició de dada personal

Com a dada Personal hem d’entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Entre altres, s’inclouen el nom, cognoms, l’adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon.

 1. Tractaments i finalitats de les dades recollides

Qualsevol dada personal que ens facilite en visitar el nostre portal web serà tractat de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran recollits, tractats i utilitzats per a fins lícits, legítims i informats. Per això, detallem totes les finalitats amb les quals ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC utilitza dades personals com a responsable del tractament:

Respondre a les consultes mitjançant l’enviament de formularis de contacte o a través de les xarxes socials de l’empresa. Les dades obtingudes a través d’aquesta via són per a respondre als propis usuaris i remetre-li informació comercial, a més d’incloure’ls en la llista de distribució.

Des d’ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC informarem a tots els usuaris el caràcter no obligatori de la recollida de determinades dades de caràcter personal, excepte en els camps que s’indique el contrari. No obstant això, el no emplenament d’aquestes dades podrà impedir a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC prestar tots aquells Serveis vinculats a tals dades, alliberant-nos de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests Serveis.

Correspon a l’usuari l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre’ls actualitzats, per la qual cosa ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN *MÀGIC es reserva el dret d’excloure dels serveis i procedir a la cancel·lació d’aquelles dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

 1. Legitimació per al tractament de les seues dades

La base legal per al tractament de les seues dades és la resposta a les consultes plantejades.

 1. Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades el temps necessari, per a donar resposta a les consultes o fins que cada titular de les dades manifeste la seua voluntat que cesse el tractament de les seues dades.

 1. Comunicació de les seues dades personals a tercers

 

Pel fet de realitzar una consulta a través dels nostres formularis les seues dades personals NO seran cedits ni comunicats a cap tercer.

 1. Seguretat de les seues dades personals

ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seues dades personals. Les seues dades són emmagatzemades en els nostres sistemes d’informació, on hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a previndre qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers, per exemple els nostres portals web utilitzen protocols de xifratge de dades https.

 1. Informació sobre la Utilització de cookies

Pel fet de visitar el present portal web o utilitzar els serveis d’ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC no queda registrat de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifique a un Usuari. No obstant això, l’informem que durant la navegació pel Lloc web s’utilitzen “cookies”, xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’internauta i que ens permeten obtindre la següent informació analítica:

 1. a) La data i hora d’accés a la Web, permetent saber les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
 2. b) El nombre de visitants diaris de cada secció, permetent conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori i millorar el disseny dels continguts.
 3. c) La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el Lloc web per a realitzar estudis analítics i estadístics sobre l’ús que té la web.
 4. d) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Les cookies són identificadors alfanumèrics que transferim al disc dur del teu ordinador a través del teu navegador per a permetre als nostres sistemes reconéixer el teu navegador i dir-nos com i quan les pàgines del nostre lloc són visitades i per quanta gent. Les cookies d’ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC no recopilen informació personal, i nosaltres no combinem la informació general recollida a través de cookies amb una altra informació personal per a saber qui eres o quina és la teua adreça d’email.

La majoria dels navegadors tenen una opció per a desactivar la funció de cookies, que evita que el teu navegador accepte noves cookies, així com permetre’t decidir si desitges acceptar cada nova cookie en una varietat de formes. Per a obtindre més informació sobre les cookies i com rebutjar-les, fes clic ací.

Qualsevol usuari ha de llegir i acceptar la nostra Política de Cookies abans de navegar pel present portal web.

 1. Drets dels usuaris

Tots els usuaris poden exercitar qualsevol dels drets atorgats per la normativa de protecció de dades, com el dret d’accés, limitació del tractament, supressió, portabilitat, etc. mitjançant escrit dirigit a ASSOCIACIÓ CULTURAL MÓN MÀGIC o enviant un correu electrònic a info@escolamonmagic.com

 1. No desitja rebre informació de nosaltres o desitja revocar el seu consentiment?

Qualsevol usuari pot oposar-se a l’ús de la seua informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@escolamonmagic.com. Quan reba publicitat per correu electrònic, també podrà oposar des d’aquest correu electrònic, punxant en l’enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguen facilitades.

 1. Canvis a la Política de Privacitat

La nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la manera d’oferir i prestar els nostres serveis. Per això, li recomanem que visite i accedisca a la nostra Política de Privacitat periòdicament, per a poder tindre accés i conéixer els últims canvis que hagen pogut ser incorporats. En cas que aquests canvis guarden relació amb el consentiment prestat per l’usuari, en tal cas li serà enviada una notificació independent i per separat per a recaptar-ho novament.

Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privacitat o vol exercitar algun dret o acció relativa a les seues dades personals, per favor pose’s en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic info@escolamonmagic.com