FAQS

Quins requisits ha de complir l'alumnat per a realitzar els cursos de Monitor/a d'activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?

L’alumnat ha de tenir 16 anys complerts el primer dia del curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT).

El curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT), és un curs oficial?

Si, el curs està impartir per l’Escola mÓn màgic, escola homologada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). La titulació final serà expedida per part de l’IVAJ. A més aquest curs es troba regulat pel Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, per les que es regulen la formació en matèria d’animació juvenil a la Comunitat Valenciana.

 

Quins requisits ha de complir l’alumnat per a rebre el títol homologat per part de l’IVAJ dels cursos de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?
L’alumnat ha de tenir com a mínim 18 anys per a rebre el títol Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT).
Com es distribueixen les 310 hores del curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?

Etapa Lectiva

  • 100h Presencials
  • 50h No presencials

Pràctiques

  • 160h Presencials
  • Memòria
Quants de temps te l’alumnat per a realitzar la part no presencial (aulavirtual) del curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?
Les 50 hores online, que l’alumnat deurà de realitzar al llarg de l’etapa lectiva les podrà realitzar fins a 3 mesos posteriorment des de la data d’iniciació de la plataforma virtual.
Quina és l’assistència mínima obligatòria de l’alumnat del curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?
L’assistència mínima obligatòria, deurà superar el 85% del total d’hores de cada mòdul. En cas que l’alumnat deixara d’assistir (siga quina siga la raó -no s’admeten justificacions de cap tipus-) a un percentatge de temps superior del 15%, automàticament serà qualificat com a No Apte/a.
On pot realitzar les pràctiques l’alumnat del Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?
Les pràctiques deuen realitzar-se en entitats (ajuntaments, centres escolars, associacions, empreses, etc.) que puguen emetre el certificat final de pràctiques i en entorns d’activitats educatives de temps lliure que estiguen adreçades als àmbits de la infància i la joventut, a més han de tenir caràcter NO remunerat.
L’Escola Món Màgic facilita un llistat d’entitats que ja han establert conveni i que l’alumnat pot contactar per iniciar la seua estada en pràctiques.
En cas de que l’alumnat disposara d’una entitat que no es troba al llistat de l’escola, sols te que comunicar-li-ho a la directora per tal d’iniciar els tràmits per a establir conveni amb la nova entitat, i així poder iniciar la seua estada en pràctiques.
Quins criteris d’avaluació s’apliquen als curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?

Durant el curs s’avalua per cada alumne:

  • Assistència
  • Participació: s’observarà i valorarà l’aprofitament i la qualitat de la participació. Es valorarà el comportament actiu o passiu que realitze l’alumnat durant l’etapa lectiva i pràctica.
  • Idoneïtat per a la funció: es valorarà el conjunt d’actituds i aptituds per a l’exercici de les funcions per a les quals capacita el curs, tenint en compte l’informe d’avaluació de les pràctiques i la memòria.
  • Conducta apropiada: davant una conducta inapropiada de l’alumnat (falta de respecte, actituds negatives…), el professorat té la potestat de decidir si continua o és expulsat de la sessió. Serà la persona coordinadora del curs qui valore si, en eixes circumstàncies, eixa persona continue posteriorment l’assistència o no.
  • Qualificació en cada una de la unitats de competència associada als mòduls formatius establits.
Quan de temps té l’alumnat per a realitzar ambdues etapes del curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)?
L’alumnat disposa de 3 anys des de la data d’inici del curs de Monitor/a d’activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT).