Oferta!

Continguts

El monitor o la monitora d’aula matinal  ha de tenir uns coneixements bàsics i específics sobre l’organització de centre i aula, didàctica, recursos didàctics i adaptacions específiques. A més, aptituds i actituds com a professional de l’educació d’acord a les seues funcions a les institucions educatives.

La persona que monitoritza les activitats als centres educatius, ha de ser un professional polivalent atenent les necessitats, interessos i curiositats de tot l’alumnat i adaptant-se a les característiques particulars de cada alumne o alumna.

Objectius

  • Aprofundir sobre coneixença psicopedagògica i educativa
  • Entendre l’organització escolar i d’aula.
  • Aplicar tècniques de comportament i conducta (psicologia educativa)
  • Treballar amb recursos didàctics i d’aprenentatge.
  • Programar activitats d’aprenentatge.
  • Adaptar les activitats adients i tenir en consideració la diversitat funcional (NEE i NEAE).

Metologia

Els cursos en línia són cursos que tenen un seguiment telemàtic i es poden cursar en qualsevol moment que l’alumne dispose. Tenen la capacitat d’adaptar-se a l’horari i disponibilitat de l’alumne ja que solen proposar-se tasques d’ensenyament- aprenentatge per setmana i l’alumne té un període d’una setmana per realitzar les tasques. A més, l’alumne té a disposició material explicatiu, powers explicatius, i un ventall de recursos per al seu aprofitament. I clarament, el suport del docent (mitjançant whatssapp o correu electrònic) quan ho necessite.

D’altra banda, solen fer-se videoconferències per a un seguiment d’èxit on el professor assessora, guia i intervé en els dubtes, dificultats o explicacions que necessite l’alumne. Aquestes videoconferències sempre són gravades perquè les persones que no puguen connectar-se, puguen visualitzar dites conferències des de casa en diferit.

Informació addicional

En línea

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigues el primer a opinar “”

Privacy Preference Center